vaaar.com

Çok fazla ilan girmek sizleri üst sıralara taşıyabilir

Üyelik Sözleşmesi

VAAAR ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

İşbu sözleşme; merkez adresi İsmet kaptan Mah. Hürriyet Bulvarı No :10 K :7 D :71 Konak / İzmir olan Venio Bilişim Yazılım Teknoloji Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. (Bundan sonra Venio Bilişim Yazılım Teknoloji Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. olarak anılacaktır.) ile www.vaaar.com (aşağıda kısaca VAAAR olarak anılacaktır.) isimli internet sitesinin aşağıda belirtilen hizmetlerinden faydalanan MÜŞTERİ arasında akdedilmiştir.

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, gayrimenkul danışmanlık, gayrimenkul değerleme, dekorasyon ve yapı malzemesi üreten ve satan firmalar, konut üreten firmalar, nakliye firmaları ile alıcıların sanal ortamda (internet ortamında) bir araya getirilmesi ve satışa konu emlak ve vasıtaya ait ilanların VAAAR isimli internet sitesinde yayınlanmasına ilişkin tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3: VAAAR’IN SORUMLULUKLARI

3.1. VAAAR'a bireysel ve kurumsal olarak üye olmak ücretsizdir. Venio Bilişim Yazılım Teknoloji Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ., bu üyelik için VAAAR internet sitesi yayında olduğu sürece herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

3.2. Venio Bilişim Yazılım Teknoloji Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ., VAAAR isimli internet sitesi içerisinde ve tamamen bu sitenin formatına bağlı kalarak, MÜŞTERİ'ye ait ürünlerin özelliklerini yayınlanması ile ilgili olarak teknik hizmet desteği verecektir.

Venio Bilişim Yazılım Teknoloji Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ., işbu sözleşme kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak VAAAR'ın elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde MÜŞTERİ, VAAAR'ı sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.3. VAAAR'ın sözleşme konusu hizmeti MÜŞTERİ' ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve VAAAR'ın işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya MÜŞTERİ tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin VAAAR'a ödenmiş olması şartına bağlıdır.

3.4. VAAAR isimli internet sitesinin amacı, her türlü ürün ve hizmeti internet ortamındaki milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden VAAAR'ye hiçbir sorumluluk yüklenemez. Müşteri ve kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, VAAAR’nin bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

MADDE 4: MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MÜŞTERİ, VAAAR’ın sahibi olduğu VAAAR internet sitesinde belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

4.2. MÜŞTERİ, üyelik işlemlerini tamamlamak suretiyle işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceklerini beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3. MÜŞTERİ, VAAAR'ı kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının internet'i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı kabul ve taahhüt eder.

4.4. MÜŞTERİ, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde VAAAR’ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ'ye aynen rücu edilir.

4.5. MÜŞTERİ, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde VAAAR’ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ'ye rücu edilir.

4.6. MÜŞTERİ, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Aksi halde VAAAR söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. MÜŞTERİ' nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.

4.7. MÜŞTERİ, yayınlanacak ilanlarında belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, fotoğrafların ilana ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin VAAAR ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. VAAAR’ın her zaman, tek taraflı olarak MÜŞTERİ' ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır. MÜŞTERİ işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda VAAAR’ın sorumluluğu, henüz MÜŞTERİ tarafından kullanılmamış olan hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır.

4.9. VAAAR, MÜŞTERİ verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, MÜŞTERİ yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zararla ilgili olarak VAAAR'dan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.10. Yukarıda sayılan maddelerden bir yada bir kaçını ihlal eden MÜŞTERİ, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde VAAAR’ın MÜŞTERİ' ye karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

4.11. Venio Bilişim Yazılım Teknoloji Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ., MÜŞTERİ' nin sistemi işbu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, MÜŞTERİ' yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda VAAAR işbu sözleşmede öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

4.12. MÜŞTERİ, VAAAR’ın hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

Copyright © 2022 vaaar.com