vaaar.com

Çok fazla ilan girmek sizleri üst sıralara taşıyabilir

İLAN VERME KURALLARI

1) – Mevzuat hükümleri gereğince, ilan veren gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasının; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasının üyelikten veya ilanın yayımlamasından önce doğrulanması zorunludur. Bireysel ve Kurumsal Hesap Sahibinin, ilan verme, ilan düzenleme ve ilanı yeniden yayına alma işlemlerinden önce söz konusu mevzuat hükümleri gereğince sistem üzerinden kimliklerini doğrulaması gerekir. Bireysel ve Kurumsal Hesap Sahibi, doğrulama işlemi yapmadığı takdirde ilan veremeyecektir.

2) - İlan yayıncısı Vaaar.com’da ilanlarını yayınlayarak “İlan Yayınlama Kuralları”nı kabul etmiş sayılır. Bu sebeple ilan yayınlayan her kişi ve kurum kurallara riayet etme mecburiyetindedir.

3) - İlan yayıncıları ilanın içeriğiyle ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumludur. İlan bilgileri içerisindeki gerçek dışı fiyat, metrekare, açıklama, kat sayısı gibi parametreler sonucunda ilan, ilan sahibinde danışılmaksızın sistemden kaldırılabilir.

4) - İlan içerisinde yer alan fotoğrafların emlak ile ilişkili olması, ilanı yayınlayan kurumun ya da kişinin logo, tanıtım görseli vb.. olmaması gerekmektedir. Sistemde bulunan diğer ilanlardan ayrışmak maksadıyla ve haksız rekabet yaratmak amacıyla ilan resimlerinin üzerine herhangi bir yazı, ikon, şerit, çerçeve yerleştirilmesi fotoğrafın yayından kaldırılmasına sebep olabilir.

5) - İlan sahibi aynı gayrimenkulle ilgili sadece bir adet ilan yayınlayabilir. Aynı emlak ile ilgili girilecek çoklu kayıtlar mükerrer ilan sayılacaktır. Mükerrer ilanlar haksız rekabete yol açtığından ötürü sistemden ilan sahibine duyurmaksızın tamamen kaldırılabilir.

6) - İlan başlığı içerisinde yalnızca ilanda söz konusu olan gayrimenkule ait bilgiler verilebilir. İlan başlığı içerisinde iletişim bilgisi gibi haksız rekabete yol açabilecek bilgilerin yer verilmesi ilanın yayından kaldırılmasına sebep olabilir.

7) - İlan başlığı içerisinde Türkçe karakterler, Türk alfabesinde bulunmayan X, W, Q harfleri, rakamlar, nokta(.), virgül(,), ünlem(!) noktalama işaretleri kullanılabilir. Bu karakterlerin dışında kullanılacak alfanumerik olmayan, rekabete gölge düşürecek hiçbir karakterin ilanlarda yer almasına izin verilmeyecektir.

8) - İlan sahibi tarafından satılmış ya da kiralanmış gayrimenkullere ait ilanlar, ilan sahibi tarafından arşivlenmelidir. Vaaar.com sistemindeki operasyonu tamamlanmış ilanları belirli periyotlarla sistem haricine çıkarma hakkını saklı tutar. Bu işlem sonrasında doğacak yedekleme problemlerinden Vaaar.com sorumlu değildir.

9) - İlan bilgilerinin doluluğu ve doğruluğu, fotoğrafların kalitesi ve geçmiş hareketler göz önünde bulundurularak ilan sahiplerinin ilanları değerlendirilebilir. İlan yayınlama kurallarını sıklıkla ihlal eden kullanıcıların sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etme hakkını Vaaar.com saklı tutar. Aynı şekilde ilan bilgilerini daimi olarak doğru ve hatasız giren kullanıcılar, haksız rekabete yol açmayacak şekilde sistem algoritması tarafından ödüllendirilerek ilanların öne çıkması sağlanabilir.

10) - İlan içerisinde yer alan ifadelerin cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık niteliği taşımaması yasal bir zorunluluktur. Bu tür ifadeler kullanılması hukuka aykırı olup, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından idari para cezası verilmesine sebep olabilir. Ayrıca, İlanda belirtilen ifadelerle ayrımcılığa yol açabilecek bilgilere yer verilmesi ilgili ifadelerin ve/veya ilanın yayından kaldırılması sebebidir.

11) - İlan yayınlama kurallarına riayet etmeyen kullanıcıların ilanlarındaki bilgilerinin bir kısmı ya da tamamının yayından kaldırılması hakkını Vaaar.com saklı tutar.

Önemli Bilgilendirme :

Mevzuat hükümleri gereğince, Bireysel ve Kurumsal Hesap Sahipleri ilan verme, ilan düzenleme ve ilanı yeniden yayına alma işlemlerinden önce kendilerine ait kimlik bilgilerini doğrulaması gerekir. Kurumsal Hesaplarda “Yetkili Kullanıcı” kimlik doğrulaması yapmak zorundadır. “Yetkili Kullanıcı” doğrulama yapmadan, hesabın alt kullanıcıları ilan verme, ilan düzenleme ve ilan yeniden yayına alma işlemlerine devam edemez. Bireysel ve Kurumsal Hesap Sahiplerinin kimlik doğrulamasını hiç veya usulüne uygun olarak yapamaması nedeniyle Vaaar.com ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve idari yaptırım/idari para Bireysel ve Kurumsal Hesap Sahipleri sorumludur.

 

© Tüm Hakları saklıdır 2021 - 2024 | vaaar.com