vaaar.com

Çok fazla ilan girmek sizleri üst sıralara taşıyabilir

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Şartları

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla , Venio Bilişim Yazılım Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Ş ti. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

a) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Şirketimiz,kişisel verilerinizi, doğrudan sizden (veri sahibi), sizin adınıza hareket eden vekil ve/veya hareket etmeye yetkili kişilerden aşağıdaki otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktadır:

Doğrudan Venio’ya Vermiş Olduğunuz Veriler: Şirketimize ait “vaaar.com” alan adlı internet sitemizin kullanımı öncesinde veya sırasında veya çağrı merkezimizin aranması suretiyle Şirketimize kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcıların pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, ses kayıtları, anketlere verilen cevaplar ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: Şirketimizin sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir. Şirketimiz, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi kullanım verilerini toplamaktadır. Çerezlerin nasıl yönetileceği ayrıca Çerez Politikamızda belirtilmiştir.

b) Toplanan Kişisel Veriler

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi.

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, ilan numaraları. E-devlet tarafından kullanıcılara temin edilen tanımlayıcı numara (GUID-Globally Unique Identifier Number).

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: İlgili Kişinin internet sitemiz veya çağrı merkezlerimizi arama nedenleri, ses kayıtları, evimin değeri ve bölge raporu bilgileri, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, ürün üzerinde sorgusu oluşturulan il, ilçe, mahalle, İlgili Kişinin Portal üzerinden baktığı ürünler, metrekare fiyatları, yurtiçi veya yurtdışı firmaların anket, banner yönlendirme gibi modülleri üzerinden İlgili Kişinin ilgili ürüne yönlenebilmeleri ve ürün tedarikçisi firmaların İlgili Kişi ile iletişime geçmesi için ilgili anket veya bannerda belirtilen İlgili Kişiye ait veriler, emlak projeleri için internet sitemiz üzerinden müteahhit firmaların projeleri ile ilgili, bankaların emlak satışları için bankalar ile ilgili bilgi almak için İlgili Kişi tarafından girilen veriler, önceliklendirme seçenekleri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, internet sitemize son giriş tarihi, kullanılan vitrin ilan türü, gönderi türü, ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve ilanların kategorileri, hizmet kullanımısırasındaoluşan hatalar ve sorunlar.

Konum Verileri:İlgili Kişinin mobil uygulama kullanımı sırasında kendi bulunduğu konum etrafındaki ilanları aramak istediğinde ve izin vermesi durumunda elde edilen İlgili Kişinin bulunduğu yere ait konum bilgisi.

Ödeme Verileri: İlgili Kişiye ait fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), İlgili Kişiye gönderilen faturalar ve İlgili Kişinin yaptığı ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi.

Anket ve Test Cevapları: Şirketimiz tarafından internet sitemizde düzenlenen periyodik anketlere ve/veya testlere verilen cevaplar ile Şirketimizin işbirliği yaptığı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan anketlere ve/veya testlere verilen cevaplar.

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir:

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, moderasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi, mevzuat hükümleri gereğince zorunlu olan ilanlarda kimlik doğrulamanın E-devlet üzerinden yapılması;

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol,

Konum verileri:Konuma bağlı veya konumla ilişkili internet sitesi fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi;

Ödeme Verileri:Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, skorlama, profilleme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler;

İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, skorlama, profilleme, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütme;

Anket ve Test Cevapları: İnternet sitemizin fonksiyonlarının kullandırılması ve bu fonksiyonların Şirketimiz tarafından yerine getirilebilmesi için işbirliği yaptığımız gerçek ve/veya tüzel kişiler ile internet sitemizin kullanım amaçlarına uygun olarak yukarıda belirtilen tüm işleme faaliyetleri kapsamında işbirliği yaptığımız üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapma, istatistikî analiz yapma, süreçlerini iyileştirme ve veri tabanı oluşturma;

Mal/Hizmet sağlanması, sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, Şirketin fiziksel güvenliğini sağlama, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanma

ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Vaaar.com, Kullanıcıya ait kişisel verileri başta Üyelik Sözleşmesi gereklerini ve Hizmetler’i ifa etmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek(iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak,dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, Hizmet’leri geliştirmek, Hizmet’ler için önem arz edebilecek nitelikteki sorgulama faaliyetlerini gerçekleştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar,iş ortakları, tedarikçiler, ekspertiz ve gayrimenkul danışmanlığı firmaları; Hizmetler’i ifa ederken aktarımıngerektirdiği ölçüde kurumsal üyeler, kargo şirketleri, hukuk büroları,araştırma şirketleri,çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri,basım sektöründe yer alan şirketler,bankaların emlak satışları için bankalar, emlak projeleri ile ilgili olarak müteahhitlik firmaları, sosyal medya mecraları, belgelendirme kuruluşları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargıorganları ile paylaşmaktadır.

Ayrıca,Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün | Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılacaktır.

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile iş bu Bilgilendirme’de belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

Vaaar.com kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

d) Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilmiş olan;

hukuki sebebine dayanarak otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Platformumuz Aracılığıyla E-devlet Sistemleri Üzerinden Elde edilen Bilgiler: Vaaar.com’da ilan verirken mevzuat gereği zorunlu tutulan kimlik doğrulaması sürecinde elde edilen kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, ilan verme, ilan düzenleme ve ilanı yeniden yayına alma aşamasında mevzuat gereği gerçekleştirilen kimlik doğrulama sürecinde E-devlet tarafından kullanıcı bazında aktarılan tanımlayıcı numarası (GUID-Globally Unique Identifier Number) bilgisini kapsamaktadır.

f) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Vaaar.com’a iletmeniz durumunda Vaaar.com talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Vaaar.com’a 1373 Sok. No:8 Kat:8 Daire: 81 Konak / İzmir   adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir, noter kanalıyla, [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta olarak veya Tebliğde belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Vaaar.com cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

  1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  5. Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Venio Bilişim Yazılım Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Ş ti.
Adres: İsmet Kaptan Mahallesi1373 Sok. No:8 Kat:8 Daire: 81 KONAK / İZMİR
e-posta: destek
@vaaar.com
Web Sitesi: www.vaaar.com

MERSİS NO: 0924092514800001

 

 

© Tüm Hakları saklıdır 2021 - 2024 | vaaar.com